Category: Tuyển tập văn mẫu lớp 11

Soạn văn bài: Nghĩa của câu

Soạn văn bài: Nghĩa của câu I. Hai thành phần nghĩa của câu Câu 1: a. Câu a1 + a2: – Giống: cả hai câu...