Tả cây rau muống trong ao

Tả cây rau muống trong ao Bài làm Ao rau muống, bè rau muống, món rau muống… là hình ảnh thân thuộc, bình dị đối...

Tả con gấu trong vườn thú

Tả con gấu trong vườn thú Bài làm Không vào vườn thủ thì thôi, đã vào vườn thủ, không ai là không đi xem những...