Nội dung bố cục nghệ thuật của truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Nội dung bố cục nghệ thuật của truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Bài làm

Nội dung của truyện Chân Tay Tai Mắt Miệng

Cô Mắt, cậu Tai, cậu Chân, bác Tai tị nạnh, so với lão Miệng rằng chỉ ăn chứ chẳng làm gì còn họ thì phải làm việc vất vả cực nhọc nên họ đình công không làm nữa. Nhưng mấy hôm sau tất cả đều bị tê liệt vì lão Miệng không hoạt động, không có năng lượng, chất dinh dưỡng cho các bộ phận khác. Sau khi nhận ra lỗi của mình, họ đến xin lỗi lão Miệng và sống hòa thuận với nhau.

Loading...

Bố cục của câu chuyện :

  • Phần 1: Từ đầu → kéo nhau về: Chân tay tai mắt so bì với lão miệng.
  • Phần 2: Tiếp đến → để bàn: hậu quả của việc so bì ganh tị.
  • Phần 3: Còn lại: cách sửa chữa hậu quả

Nghệ thuật truyện Chân tay tai mắt miệng

Nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong câu chuyện là mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người, bài học triết lí nhân sinh sâu sắ cùng với tình huống truyện độc đáo, bất ngờ, hài hước

Loading...
Xem thêm:  Miếng trầu là đầu câu chuyện. Em hãy viết lại chuyện trầu cau qua lời kể của chính các nhân vật trong truyện và ý kiến của em.